Základní údaje školy

 Zaměstnanci

Mgr. et. Bc. Marie Urbánková  MBA – ředitelka
Mgr. Jitka Šmejkalová – třídní učitelka I. třídy (1. a 2. ročník)
Mgr. Helena Vojtěchovská – třídní učitelka II. třídy (3. – 5. ročník)
Lucie Levová

Radka Fojtíková- provozní zaměstnanec

Počet žáků

I. třída:
1. ročník – 4
2. ročník – 7

II. třída
3. ročník – 7
4. ročník – 2
5. ročník – 3