Zahájení školního roku 2023/2024 proběhne 4.9.2023 od 8:00 v budově naší základní školy.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Milí rodiče,

v souladu s výchovně vzdělávacím programem ŠD prosím, vyzvedávejte žáky ze školní družiny v časovém rozmezí 12.00 -13.00 h nebo 15.00-16.00 h. Ve výjimečných případech se lze domluvit.

V případě, že žák, který bude ze školní družiny odcházet sám nebo jinak, než jste vyplnili v zápisním lístku, je nutné vyplnit tiskopis omluvného listu, případně poslat sms zprávu.

Martina Mertová, vychovatelka

723006953