l

Základní údaje

Jídelníček

O jídelně

Školní kuchyně sídlí v krásně vile na kraji vesnice, v budově naší Mateřské školy.
Vaří zde pan kuchař Petr Němec. Vedoucí školní jídelny je paní Lucie Levová, obědy převáží do budovy Základní školy a následovně vydává.