24.3. návštěva knihovny v Mělníku – Interaktivní animační dílna

Tento výlet do mělnické knihovny nám všem utkvěl v paměti. Nikdo z nás asi nečekal, co se bude dít a co se povede. Děti si prohlédly nejen krásnou knihovnu, ale také vytvořily krásné animace skládáním fotografií vlastnoručně naaranžovaných postaviček. Pod vedením lektorky, paní Natálie, jsme se dozvěděli, co to animace je, co k její tvorbě budeme potřebovat a ve skupinách jsme začali tvořit. Pod rukama dětí po několika minutách začala vznikat krásná díla. Krátkou animaci zvládly i děti z prvního ročníku. Na místě pak vznikla myšlenka věnovat se animaci dál. Do školy byly následně, nejen pro tyto účely, zakoupeny 3 tablety. Žáci 5.ročníku v hodinách informatiky vytvořili za krátko další animace a ke konci školního roku přibudou jistě ještě další propojením hodin pracovních činností, výtvarné výchovy a informatiky.

Mgr Helena Vojtěchovská