ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Vážení rodiče, školka začíná 4.9. v normálním celodenním provozu. Nově budeme školka dvoutřídní. Informace pro rodiče nových dětí, adaptace probíhá individuálně podle potřeb každého dítěte. První den počítejte s 1 hodinou a podle toho, jak bude dítě reagovat se...

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Zahájení školního roku 2023/2024 proběhne 4.9.2023 od 8:00 v budově naší základní školy. ŠKOLNÍ DRUŽINA Milí rodiče, v souladu s výchovně vzdělávacím programem ŠD prosím, vyzvedávejte žáky ze školní družiny v časovém rozmezí 12.00 -13.00 h nebo 15.00-16.00 h. Ve...